Optimale veiligheid! Dat is bij ExcelAir de norm

De parkeergarage met 140 parkeerplaatsen die zich onder het terrein van Lucent in Hilversum bevindt, bevat een state-ofthe-art brandbeveiligingsinstallatie. En dat is met een oppervlak van ruim 3.500 m² ook nodig. Temeer daar niet alleen de grootte
maar ook de inrichting afwijkt van wat in het Bouwbesluit uit 2012 vastgelegd is.

“Daarin staat dat de brandbeveiligingsinstallatie in een parkeergarage van meer dan 1.000 m² die niet ingedeeld is in brandcompartimenten, een gelijkwaardig veiligheidsniveau moet bieden”, zegt Bert Bron, mede-eigenaar van ExcelAir, specialist in binnenklimaat en brandveiligheid in parkeergarages. In deze parkeergarage wordt de luchtkwaliteit bewaakt en beheerst
door een gasdetectie-installatie in combinatie met een rook-/warmteafvoer-ventilatiesysteem (RWA). Dit systeem meet de
hoeveelheid koolmonoxide (CO) en autogas (LPG) in de lucht en is gekoppeld aan een ventilatie-installatie. De RWA wordt gebruikt
voor de dagelijkse ventilatie en gaat harder draaien (ventileren) bij een gasdetectiemelding. “Dus wanneer er meer auto’s in de garage rijden. En bij een brandmelding vanuit het branddetectiesysteem draait de ventilatie-installatie op vol vermogen, zodat rook en warmte afgevoerd worden”, zegt mede-eigenaar René Duijndam.

Lees het hier volledige artikel.