Norm of module voor brandveiligheid in parkeergarages

Voor een juiste aanpak van brandveiligheid in parkeergarages is niet zozeer een nieuwe norm nodig als wel het toegankelijk maken van informatie daarover in bestaande normen.

Dat vindt Wim van Vlierden, directeur RealEstate Development en Design bij Q-park. Hij was op 16 september j.l. een van de sprekers op een informatie bijeenkomst van de NEN over dit onderwerp. De NEN laat zelf beide opties over.

Van Vlierden vindt het daarnaast van belang dat er een duidelijke definitie komt van brandveiligheid en dat de parkeerbranche zorgt voor een deugdelijke registratie van branden en een breed draagvlak bij de belanghebbenden. “Nu is brandveiligheid een containerbegrip zonder scherpe definitie”

Lees hier het volledige artikel