Hotel de Bergen voorzien van een ExcelAir installatie

De Bergen, het mooiste stukje van Eindhoven, is een gebied gelegen in het Westen van het centrum. Bij de ontwikkeling van het hotel, welke midden in De Bergen komt te staan, is rekening gehouden met de bestaande bebouwing en de cultuurhistorische waarde van het gebied.

ExcelAir heeft in opdracht van Bevers Installatietechniek uit Nistelrode het parkeergarage ventilatie– en gasdetectiesysteem voor de parkeergarage aangebracht.