Brandweerzorg ondergrondse parkeergarages

In Nederland ligt op het gebied van brandveiligheid de nadruk op het toetsen van brandveiligheid aan de bouwregelgeving en niet op de bestrijdbaarheid en het identificeren van de gevaren van brand voor de leefomgeving (fysieke veiligheid). Het behouden van een bouwwerk, het voorkomen van slachtoffers in de
omgeving en het voorkomen van schade aan het (leef)milieu, monumenten, maatschappelijke voorzieningen of belangen zijn geen doelstellingen van de bouwregelgeving. Dit betekent dat het bezwijken van gebouwen, de slachtoffers die daarbij in de omgeving kunnen vallen, milieuschade als gevolg van brand en maatschappelijke en economische ontwrichting geen deel uitmaken van de toets op brandveiligheid bij bouwinitiatieven.

Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft een advies document opgesteld inzake de brandweeradvisering op fysieke veiligheid.

Lees hier het volledige document brandweerzorg parkeergarages